Kvalitetssikring

Paretas kvalitetssikring er dokumenteret i vores TOTAL system, der dækker følgende:

Teams

Pareta arbejder med vikar teams og team koordinatorer, hvilket sikrer kunden stabilitet og kontinuitet.

Opfølgning

Pareta tilbyder vores kunder regelmæssige samarbejdsmøder, hvor vi evaluerer og tilbyder organisatorisk sparring.

Tilfredshed

Pareta gennemfører årlige kunde- og personale tilfredshedsundersøgelser.

Ansættelse

Pareta har en stram og veldokumenteret ansættelsesprocedure og ansætter alene uddannede og erfarne vikarer. Pareta ansætter kun relevant uddannede vikarer med minimum 2 års erfaring, eller ufaglærte med særlige kvalifikationer og minimum 6 års erfaring.

Logistik

Pareta benytter et online bookingsystem, der giver grundigt overblik over bestilte vagter og giver kunderne mulighed for at booke vikarer online. Systemet giver fejlfri fakturering og sikrer optimal vikar logistik, så det altid er de bedst kvalificerede vikarer, der sendes ud.

VORES KERNEVÆRDIER

Hos Pareta er mennesket i fokus. Vi arbejder ud fra 3 grundværdier.

Intensiv hjælp til de mest sårbare borgere

Vikarbureauet Pareta er specialiseret i pleje og omsorg – og har spidskompetence i at træde til, når meget sårbare borgere kommer i krise, og det daglige personale har akut brug for forstærkninger.