Observationssystem

Covision er et pædagogisk observationssystem, der viser effektiviteten af pædagogiske metoder og måler på forskellige årsagssammenhænge f.eks. mht. udadreagerende adfærd.

Systemet letter metodeudvikling ved at tage udgangspunkt i observationer og analyser af sammenhænge i forhold til f.eks.

  • Behandlingstiltag og reaktion
  • Medicinering og effekt
  • Rammer og trivsel

Systemet består af et sæt observationsskemaer til registrering af daglige iagttagelser og en IT-baseret tolkning af iagttagelserne. Tolkningen omsætter observationerne i tabel- og diagramform, med et let tilgængeligt overblik over de undersøgte sammenhænge.

Vores kerneværdier

Hos Pareta er mennesket i fokus. Vi arbejder ud fra 3 grundværdier.