Pædagogiske projekter

Pareta tilbyder socialpædagogiske enkeltmandsprojekter for børn, unge og voksne.

Vi har mange års erfaring med projektarbejde omkring mennesker med svære problemstillinger og kan dokumentere markante positive forandringer mht. trivsel, adfærd og færdigheder i vores projekter.

Samarbejdet med kommunen

Vi baserer altid projektarbejdet på den enkelte borgers behov og på kommunens kvalitetsstandarder, gældende lovgivning og overenskomster.

Vi samarbejder med kommunen om at etablere en gennemsigtig dokumentation af arbejdsmetoder, resultater, bemanding og samtlige økonomiske forhold i forbindelse med opgaverne.

Vores pædagogiske projektmedarbejdere

Vores projektteam består af uddannet personale med relevant erfaring. Projektmedarbejderne udvælges ud fra kriterier om en personlig profil der er velegnet til arbejdet med udsatte mennesker, og vi forudsætter desuden kendskab til de implicerede diagnoser, medicinkursus, kendskab til relevante pædagogiske metoder, tilstrækkelige danskkundskaber samt kendskab til Serviceloven.

Ved ansættelse hos os afleverer projektmedarbejderen straffeattest, børneattest, tavshedserklæring, erklæring om kendskab til Serviceloven og til kommunens kvalitetsstandarder.

Pædagogiske vikarer

Pareta har stort erfaring med pædagogiske vikarer