Pædagogiske vikarer

Vores pædagogiske vikarstab består af pædagoger, PGU’er, pædagogstuderende, pædagogmedhjælpere, lærere og lærerstuderende.

Vi har ekspertise i at arbejde med alle former for pædagogik, både i forhold til børn, unge, voksne og udsatte mennesker.

Vi dækker alle typer pædagogiske tilbud

Dagsinstitutionsområdet

  • Børnehaver
  • Vuggestuer
  • Fritidshjem

Specialsområdet

  • Døgntilbud
  • Specialbørnehaver
  • Behandlingshjem
  • Aflastningstilbud
  • Projekter
  • Psykiatriske tilbud

Pædagogiske vikar projekter

Pareta gennemfører også pædagogiske vikar projekter.