Psykiatrisk rådgivning

Pareta har to sygeplejersker tilknyttet med psykiatri som speciale, medicinspeciale samt sårpleje.

Vi kan tilbyde:

  • Udarbejdelse af daglig dokumentation og undervisning af personalegruppen.
  • Udarbejdelse af sygeplejescreening (dvs. klarlægge hvilke plejebehov fysisk såvel som psykisk klienten har) formidling og resultatvurdering.
  • Sætte fokus på sundhedsfremmende og forebyggende tiltag hos klienten.
  • Supervision/reflektion af personalegruppen.
  • Undervisning af personalegruppen i fx. medicin, psykiatri, pleje, dokumentation og risikovurdering.
  • Medicinhåndtering.
  • Psykoeducation og samtaler med klienter med psykiatriske problematikker.
  • Dialog med fx pårørende, kontakt til egen læge mv.