Medlemsportræt: Intensiv hjælp til de mest sårbare borgere

Vikarbureauet Pareta er specialiseret i pleje og omsorg – og har spidskompetence i at træde til, når meget sårbare borgere kommer i krise, og det daglige personale har akut brug for forstærkninger. En af kunderne er Gentofte Kommune, som er meget glade for samarbejdet.

Læs hele artiklen her: https://www.danskindustri.dk/brancher/di-service/manedens-medlem/manedens-medlem/2018/10/medlemsportrat-intensiv-hjalp-til-de-mest-sarbare-borgere/