Vikar i Pareta

Kære kollega
Vi er glade for, at du har valgt at arbejde sammen med os i Pareta. Vi vil gøre, hvad vi kan for, at du føler dig godt tilpas hos os og bliver en del af vores team.

Her i vores personalehåndbog kan du læse om de ting, du skal være opmærksom som vikar hos os. Den giver dig både nyttig praktisk viden og overblik over de regler og retningslinjer, der gælder for dit samarbejde med os og kunderne – og til slut nogle gode fif til, hvordan du får de vagter, du gerne vil have.

Håndbogen er ikke kun relevant for nye vikarer, men for alle medarbejdere og ledere i Pareta. Den er giver os nemlig en fælles referenceramme for, hvad det vil sige, at være en god vikar hos os.

Når du underskriver din tilknytningskontrakt, bekræfter du samtidig, at du vil overholde reglerne, som personalehåndbogen beskriver. Så det er endnu en god grund til at læse håndbogen.

Personalehåndbogen bliver løbende opdatet, men du kan altid finde den nyeste
version på vores hjemmeside: www.pareta.dk

Velkommen i Pareta!

Jacob Kølle Christensen, sidder som næstformand i Vikarbranchen og har også en bestyrelsespost i DI Service.

Jacob har gennem en årrække deltaget aktivt i DI’s indsatser for at professionalisere vikarmarkedet og sikre fair behandling af vikarer i Danmark.

OM PARETA
Hvem er vi?
Pareta er først og fremmest et vikarbureau inden for det socialpædagogiske område. Vi koncentrerer os om det pædagogiske og psykiatriske område. Det er det, vi kender og er gode til, og det er her, vi brænder for at gøre en forskel.

Hos os får du et stærkt bagland, fordi vores uddannede vagtplanlæggere selv har en socialpædagogisk baggrund. De kender din hverdag og står altid klar med råd, vejledning og sparring.

Vi har også tilknyttet en kriserådgiver, hvis du eller en af dine kolleger får brug for det i forbindelse med arbejdet. Du kan altid ringe til os, hvis du er i tvivl om noget eller har haft en dårlig oplevelse.

I Pareta er der styr på din ansættelse fra A til Z. Vi er certificeret af vores branche- forening Vikarbranchen under Dansk Industri. Vikarbranchen tjekker, at vi overholder ansættelsesbevisloven og vikaroverenskomsterne. Når du er vikar hos en af Vikarbranchens medlemmer er du derfor sikker på, at du får feriepenge, pension, timeløn og tillæg efter reglerne.

Vi leverer god service til dig, så du kan levere god service til borgerne. Det gør vi under vores slogan: Det handler om mennesker!

Opgaverne i Pareta
Vi sender vikarer ud til omsorgsopgaver på døgninstitutioner for mennesker med fysiske handicaps, psykiske udviklingsforstyrrelser eller senhjerneskade. Vi har også opgaver i vuggestuer, børnehaver og inden for demensplejen.

Du og dine ca. 100 kolleger løser en bred vifte af socialfaglige opgaver. Vi har både vikarbemanding, længerevarende opgaver på bosteder, plejehjem og i borgerens eget hjem. Du har også mulighed for at arbejde i særforanstaltninger (solitærprojekter) for særligt udfordrede borgere.

Du har som vikar den fordel, at du kan fokusere på at være nærværende med borgerne uden, at du skal deltage i personalemøder eller andet administrativt. Du styrer også selv, hvornår du vil holde fri – men samtidig har du en virksomhed bag dig, som støtter dig.

NÅR DU ER UDE HOS KUNDEN
Din indstilling er vigtig
En af Paretas kunder sagde engang: “Paretas vikarer kommer med godt humør, og de ved altid hvor gryderne skal stå!”. Den ros er vi glade for – for hvis du møder på arbejde med overskud og et smil på læben, giver det glæde og tilfredshed for alle parter. Så mød op på din vagt med en god portion praktisk velvilje og imødekommenhed. Det gavner alle!

Husk også, at når du er ude som vikar, er du på besøg hos kunden. Derfor er det vigtigt, at du respekterer stedets pædagogik og regler og passer på med at give for mange faglige råd, medmindre du bliver spurgt.

En smule ydmyghed og en finger i jorden er godt vikarskab!

Praktisk parathed
Når en kunde bestiller en vikar, er det som regel fordi, kunden mangler en medarbejder til at klare de basale praktiske opgaver. Du er altså først og fremmest bestilt som en praktisk hjælp.

Det er derfor din fornemste opgave at udvise praktisk parathed og overskud. Sørg for at hjælpe til med alt det daglige arbejde på hver vagt: personlig hygiejne, tøjvask, madlavning, oprydning osv.

Spørg selv efter flere opgaver, hvis du har tid til mere, og gør gerne mere end du bliver bedt om. Så efterlader du et god indtryk for får god mulighed for flere vagter det samme sted.

Beklædning
Du skal på arbejde, ikke til fest. Det siger vi ikke for at være kedelige eller sure, men for at sikre, at din fremtoning ikke kommer til at skygge for din gode arbejdsindsats.

Derfor skal du altid møde op med synligt ID-kort, praktisk tøj og skridsikre sko. Sæt håret op og læg smykkerne hjemme på toiletbordet – og også eventuelle piercinger. Dæk så vidt muligt tatoveringer til, hvis du har sådan nogen.

Mødetider
I Pareta møder vi til tiden! Så enkelt er det. Kom gerne et par minutter før vagten begynder og gå aldrig før tid – medmindre du bliver opfordret til det.

God mødedisciplin er godt vikarskab!

Regler på arbejdspladsen
Kunden har altid nogle retningslinjer, som du skal sætte dig ind i. Vi sender altid oplysninger om lokale aftaler og husregler til dig pr. mail, når du skal ud til en ny kunde.
Dem skal du læse, og du har også pligt til selv at orientere dig ude hos kunderne. Hvis du er i tvivl om noget, skal du naturligvis spørge.

Daglig dokumentation
En vigtig del af dit pædagogiske arbejde er at dokumentere. Langt de fleste kunder forventer, at du afslutter din vagt med dokumentation, hvor du beskriver de indsatser, du har udført på dagen, og borgernes aktiviteter og trivsel. Husk også at kvittere for evt. medicingivning og lignende.

Hos nogle kunder kan du bruge et vikarlogin, når du dokumenterer, hos andre skal du bruge en fast medarbejders login.

Selvom det er hyggeligt at sludre med kollegaerne den sidste halve time af vagten, så sørg altid for at sætte dig til tasterne først. Det er godt vikarskab, når du prioriterer at dokumentere kort, præcis og konkret!

Telefonpolitik
Uanset hvor meget den brænder i lommen, så lad mobiltelefonen ligge til din næste pause. Den skal altid være sat på lydløs.

At sidde i sofaen med mobilen i hånden må helt vente, til du har fri – også selv om der opstår ventetid. Dit fokus skal være på borgeren.

Vær i øvrigt opmærksom på, at nogle kunder kræver, at du efterlader din mobil på deres kontor under arbejdet.

Kommunikation på arbejdspladsen
Husk at du er på arbejde, når du er på arbejde. Det gælder også din kommunikation med både kollegaer og borgere. Undgå privatsnak og at snakke hen over hovedet på borgerne. Det hjælper dig med at holde fokus på dine opgaver.

Sladder og bagtale er noget kedeligt stads, som ikke bringer noget godt med sig. Hvis du har noget på hjerte, skal du enten sige det direkte til folk – eller ringe til os, så vi kan vejlede dig om, hvordan du håndterer situationen.

Mad i arbejdstiden
Det kræver energi at være en god vikar, så sørg altid for, at du får mad i maven i løbet af en lang vagt. Kaffen er også vigtig. Men borgerne kommer først, og du tømmer naturligvis aldrig kundens køleskab.

Vær opmærksom på, at kunderne har forskellige regler i forhold til måltider. Nogle steder spiser du bare med, andre steder indtager du et pædagogiske måltid – og andre steder igen skal du selv have grovbolle og gulerødder med. Nogle steder betaler du for maden via din løn, andre steder er den gratis.

Tjek reglerne inden du kører hjemmefra, så du kan smøre en madpakke, hvis det er nødvendigt.

Nøgler
Hvis du kommer til at tage en af kundens nøgler med hjem fra en vagt, skal du aflevere den tilbage – samme dag.

Hvis institutionen udleverer en nøgle i forbindelse med et længere vikariat, skal den naturligvis også leveres tilbage ved vikariatets udløb.

Du skal være opmærksom på, at du er erstatningspligt i forhold til omkodning eller udskiftning af låse, hvis du ikke afleverer din nøgle.

Rygningpolitik
Rygning må kun foregå i aftalte pauser på særskilte rygeområder, medmindre kunden har fuldstændig rygeforbud. Så må du vente med cigaren, til du har fri.

DIT SAMARBEJDE MED OS:
Telefonsystemet
Du modtager tilbud om vagter og opkald fra forskellige mobilnumre, men du skal altid selv ringe tilbage til vores hovednummer: 60141111.

Hvis du ikke umiddelbart svarer på en sms eller et opkald fra et af vores mobilnumre, skal du ringe til hovednummeret eller skrive på

Vores hovednummer er en computer, og du desværre ikke kan sms’e til. Det betyder “vis interesse” Når du trykker ”vis interesse” ved en vagt i vores system, fortæller du os, at du
gerne vi have vagten. Det er dejligt, for det letter nemlig vores arbejde og betyder, at vi kan hjælpe kunden hurtigere.

Det er dog ikke altid ensbetydende med, at det også er dig, der får vagten. Det kan skyldes forskellige ting: 

 • En anden vikar kan have sagt ja før dig, men vi har endnu ikke nået at færdigbehandle vagten
 • Vores kunder har ønsket bestemte vikarer eller vikarer, der har været meget hos dem i forvejen, og det er vi nødt til at respektere.
 • Vi forsøger at fordele vagterne rimeligt – selvom vores fuldtidsvikarer har førsteprioritet. Hvis du allerede har haft flere vagter samme uge, og en anden vikar ikke har, giver vi vagten til den anden.
 • Vi kan have dig i tankerne til en anden vagt, som endnu ikke kan ses online.

Sygemelding
Hvis du bliver syg, skal du så hurtigt som muligt melde det til os på tlf. 60141111, aldrig til kunden og aldrig pr. sms eller e-mail. Hvis linjen er optaget, så indtaler du bare en besked. Ring også, hvis du bliver forsinket.

Hvis du udebliver fra en vagt uden at melde afbud, er det bortvisningsgrund.

Timesedler
Du skal naturligvis have løn for dit gode arbejde. Lønnen beregner vi ud fra dine elektroniske timesedler. Derfor er det vigtigt, at du og kunden altid godkender dine timesedler online efter endt vagt.

Løn og pension
Vi udbetaler løn og pension udbetale efter gældende overenskomst. Se evt. din kontrakt.

Skattekort
Når du bliver ansat, skal du oplyse, om vi skal bruge dit hoved- eller bikort. Pareta rekvirerer så selv kortet fra Skat.

Ferie og feriepenge
Som vikar er du så heldig, at du selv kan bestemme, hvornår du vil løbe på ski i de norske fjelde eller sove i telt på Fyn. Du skal bare huske at melde ferie til vores vagtplanlæggere så tidligt som muligt.

Pareta indbetaler 12,5% på din feriekonto og feriepengene tillægges din grundløn.

Alkohol og rusmidler
I Pareta arbejder vi med børn og udsatte mennesker. Alkohol og andre rusmidler på vagten er en dårlig cocktail! Sagt med andre ord: vi har nultolerance over for alle rusmidler i forbundelse med
arbejdet. Og du må heller ikke møde påvirket op på en vagt.

Du skal være opmærksom på, at vi kan kræve, at du tager en narko- og alkoholtest enten som stikprøve eller ved begrundet mistanke.
Hvis du overtræder vores narko- og alkoholforbud, er det bortvisningsgrund. Feedback fra kunderne

Vi vil rigtig gerne give dig feedback på dit arbejde. Så hvis en kunde er særligt glad for netop din indsats, får du det af vide. Omvendt kan du også komme ud for, at en kunde – berettiget eller uberettiget – klager over dig. I den situation følger vi altid en fast, intern procedure for at sikre, at du får en fair behandling.

Vi beder først kunden om dokumentation for klagen og tager en dialog med en leder på stedet. Hvis klagen er saglig, bliver du orienteret, og vi beder naturligvis også dig om dit perspektiv på sagen.

I mange tilfælde kan vi tale os tilrette med kunden, så du kan fortsætte hos dem som vikar. Hvis situationen ikke kan løses på en acceptabel måde for alle parter, vil du ikke blive sendt ud til kunden igen.

Erstatning for ødelagte ejendele
Det er kunden, der er erstatningspligtig, hvis du får ødelagt dine ejendele på en vagt. Men vær opmærksom på, at tøj, briller og andre personlige effekter sjældent bliver erstattet fuldt ud.

Arbejdsskade
Hvis du er så uheldig at komme til skade på en vagt, skal du udfylde en arbejdsskadesanmeldelse inden for 24 timer. Det skal du gøre sammen med kunden. Husk at du også skal have en lægeerklæring, for at din sag kan blive behandlet. Hvis du er i tvivl om noget, kan du altid kontakte os. Så hjælper vi dig videre.

Serviceloven
Vi forventer, at du kender og overholder alle forhold i serviceloven. Det gælder både omsorgspligt, indberetningspligt, regulativer omkring magtanvendelse og nødværgeret. Husk altid at indgreb efter magtanvendelsesreglerne kun må udføres af de ansatte på institutionen. Som vikar må du hverken udføre eller træffe beslutning om brug af magt. Du må udelukkende bistå ved magtanvendelser.

Brud på serviceloven er bortvisningsgrund.

Tavshedspligt
Du har naturligvis tavshedspligt i alle forhold der vedrører borgere, pårørende og fastansat personale, hvor du kommer ud. Din tavshedspligt gælder også alle forretningsanliggender, der vedrører Pareta. Husk at tavshedspligten også gælder i forhold til dine vikarkollegaer.

Det er naturligt at have behov for at tale om nogle af sine oplevelser, men så skal du kontakte os på kontoret, så du kan få den sparring, du har brug for.

Loyalitetsforpligtelse
Vi forventer, at du har det godt med at repræsentere Pareta og opfører dig loyalt over for os. Hvis du er utilfreds med noget, skal du altid henvende dig til os i stedet for at drøfte det med kunden, dine vikarkollegaer eller andre udenforstående. Vi er altid modtagelige over for konkret og konstruktiv kritik. Det samme gælder, hvis du har mistanke om ulovligheder eller bekymringer om konkrete forhold hos en kunde som f.eks. omsorgssvigt af borgere. I de tilfælde har du indberetningspligt over for din arbejdsgiver, som er Pareta. Med andre ord: du skal altid henvende dig til os.

Loyalitetsforpligtelsen betyder også, at du ikke må fremsætte udtalelser eller videregive væsentlige oplysninger, som kan skade Paretas omdømme. Det gælder både din omtale af Pareta, dine vikarkollegaer, ledelsen og vores kunder.

Persondatapolitik
I Pareta tager vi behandlingen af dine persondata alvorligt. Du er altid sikret en rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler. På vores hjemmeside www.pareta.dk kan du finde vores persondatapolitik.

FÅ DE VAGTER, DU VIL HAVE
Syv gode råd
Det er vigtigt for både dig og os, at du får en masse gode vagter. Så her er nogle fif til, hvordan du kommer forrest i køen:

 • Arbejd hos os som fuldtidsvikar! Hvis du kun har Pareta som arbejdsgiver, prioriterer vi dig højere til vagter end vikarer, der også arbejder et andet sted.
 • Vær tilgængelig! Hav altid din telefon i lommen eller på natbordet. Tag den, når vi ringer, og svar, når vi sms’er.
 • Opdater din kalender! Vi booker altid først de vikarer, der har markeret, at de er til rådighed. Hvis din kalender viser mange dage med “til rådighed”, er der rigtigt gode chancer for, at du får stort set alle de vagter, du ønsker dig. Så opdater løbende din kalender – mindst 14 dage frem.
 • Vær fleksibel! Sig også ja til akutte og besværlige vagter. Når kunden ringer tæt på mødetid, er det tit en udfordring for os. Vi har også altid brug for din hjælp fredag og lørdag. Nattevagter og vagter, som ligger ude, hvor kragerne vender, bliver vi også glade for, at du tager. Og når du hjælper os, tænker vi også oftere på dig i forhold til de attraktive vagter.
 • Yd en god service! Så spøger kunden nemlig ofte efter dig til den næste vagt.
 • Tjek ledige vagter! Brug løbende dit vikarlogin og tjek, hvad der ligger af ledige vagter. Find de vagter, du gerne vil have og tryk “vis interesse”.
 • Download og brug vores app! Pareta har sin egen vikar-app, hvor du kan melde interesse for ledige vagter og modtage beskeder. Appen letter din kommunikation med os og giver dig en større chance for at få vagter.

Følg os på Facebook
Når du alligevel er på facebook, så læg vejen forbi vores profil, ParetaVikar: www.facebook.com/ParetaVikar

Her slår vi nemlig løbende opgaver op – ikke mindst de spændende. Du er selvfølgelig også velkommen til at opfordre andre til at følge os.