Vibeke Hay, Daglig leder af Arresø Børnehus

Hillerød kommune

Vores institution er et integreret hus, som kigger ude på landet med dårlige offentlige forbindelser. Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Pareta, fordi:

  • Vi har altid været mødt med venlighed og engagement, allerede fra mødet i telefonen.
  • Vi har aldrig oplevet IKKE at kunne få en vikar.
  • Vi har ofte bestilt en vikar med kort frist (samme dag), men har alligevel været hjulpet.
  • Uanset om vi har fået uddannet eller uuddannet medarbejdere, har de ageret ansvarligt og professionelt .
  • Vi har trygt kunne overlade omsorg for børnene.
  • Vi har oplevet at måtte benytte os af tre vikarer på én dag….. og barn og voksne havde en rigtig god dag.

Stig Vestergaard Madsen, Benløse Børnegård

Ringsted kommune

”Pareta har en aftale med Ringsted kommune, og Benløse Børnegård bruger derfor kun vikarer fra Pareta. Vi bruger vikarer ad hoc ved kortvarig sygdom og planlagt ved længere tids fravær. Vikarerne tager toppen af arbejdet, og derved sparer vi fastansættelser og får større fleksibilitet i dagligdagen.

Vi er rigtig godt tilfredse med Pareta. De ringer tilbage og bekræfter, når vi bestiller vikarer. Og vi får stort set altid vikarer, som både børn og voksne kender i forvejen. Så vi er trygge ved de vikarer vi får, og det er forældrene også. ”

Tina Pensdorf, viceforstander, Helhedstilbudet Blindenetværket

Gentofte kommune

”I Blindenetværket fik en borger i 2010 en akut psykisk sygdom, som krævede hurtig og professionel handling. I den forbindelse fik vi etableret kontakt til Pareta. Vi indgik en aftale om et tæt samarbejde med Pareta; et samarbejde som både jeg og resten af organisationen stadig sætter meget højt.

Pareta er en faglig og professionel samarbejdspartner, som man kan regne med. Der er handling bag ord samt god, nem og hurtig respons på telefon og mail. Derudover er Pareta imødekommende overfor idéer, særlige forventninger og behov, ligesom erfaringsudveksling med udvikling for øje falder helt naturligt”.

Irma Rubusch, Skelhøj

Egedal Kommune

"På Skelhøj benytter vi vikarer dels ad hoc ved akutsygdom og dels planlagt ved  langvarig sygdom ,ferier og kurser. Udover vores egne vikarer har vi kun samarbejde med Pareta. Når vi i specielle situationer har haft brug for vikar fra Pareta har vi altid været tilfredse med den service de leverer. De løser opgaven hurtigt og effektivt. De er meget lydhøre overfor ønsker og de har mange kvalificerede medarbejdere der formår at gå ind i og udføre arbejdet direkte.."

Inspirerende, kompetente og handlekraftige kollegaer

Efter 3,5 års fravær fra vikar branchen, valgte jeg at genoptage denne arbejdsform i Pareta. Efter min oplevelse af opstarten kan jeg kun fortryde at jeg ikke gjorde for et halvt år siden.

Jeg har i Pareta oplevet en administration og ledelse som er lydhør og imødekommende for vejledning og rådgivning af mig, også når jeg retter henvendelse uvarslet.
Dette oplever jeg værdifuldt at vide, hvis der på sigt skulle opstår situationer med akut behov for støtte fra mine overordnede.

Jeg har oplevet inspirerende, kompetente og handlekraftige kollegaer,som tager vel i mod mig, som ny ansat pareta vikar.
Dette oplever jeg bekræftende og motiverende, i jobbet som vikar, hvor følelsen af at være del af et team og en personale gruppe, sommetider kan opleves fjern.

Tillad mig derfor at konkludere at Pareta for mig har såvel personale som ledelse, der agerer udfra værdier jeg finder fundamentale for såvel min personlige, som Paretas udvikling og trivsel. Da Pareta tilmed har de faglige udfordringer jeg efterspørger, håber jeg på muligheden for at intensivere samarbejdet.

Søren, pædagog siden 96

Loa Pedersen, forstander for Kobbelhusene

... et botilbud for borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne, Gribskov kommune.

“Pareta er det vikarbureau, der har udvist størst engagement,
samarbejdsvilje og ikke mindst faglig indsigt. Her tænker jeg på borgerne og samarbejdet med det faste personale på Kobbel-Husene.

Pareta er en innovativ og tværfaglig virksomhed med en bred vifte af viden og erfaring inden for vores område, især med hensyn til pædagogisk projektarbejde.

Kobbelhusene har gennem mange år lidt under stor personalemangel. Dette medførte, at vi havde svært ved at opbygge en god arbejdskultur og en velfunderet pædagogik….Vi kunne ikke skaffe fast personale selv, så vi så det nødvendigt at lave en aftale med et vikarbureau om vikariater. Pareta leverer pædagogisk personale som både udfylder hullerne i vagtplanen og samtidig bidrager med pædagogisk udviklingsarbejde og en professionel tilgang til arbejdet.

Vi har igennem det sidste år været igennem en opbyggende proces i forhold til rekruttering af nyt fast personale og opbygning af et samarbejdsmæssigt og pædagogisk fundament. Her har Pareta været med som dialogpartner.

Pareta har i den grad været med til at opkvalificere stedet. Personalet kan nu også se fagligheden i samarbejdet med Pareta. De kan se, at Paretas involvering har været en hjælp, en håndsrækning. Dialog og faglighed har været nøgleord.

I forhold til andre vikarbureauer er Paretas vikarer og teamkoordinatorer tilsammen det personale Kobbelhusenes medarbejdere har fået mest ud af at samarbejde med. Kobbel-husenes medarbejdere har fra dem oplevet både praktisk støtte og faglig inspiration.

Vi vil jo helst af med bureauet igen, men det interessante er, at Pareta har det samme mål Pareta betragter det som en vigtig opgave at medvirke til, at de bliver afviklet på stedet. De vil hellere være leverandør af pædagogisk opkvalificering og professionalisering af arbejdskulturen, end af en forsat vikarydelse – det er det unikke ved dem!

Da svingdøren stod åben, var det svært at fastholde personalet. Nu er der nærmest kø for at komme herop. Stedet har fået et godt rygte, det er dejligt.

I det lange løb har det altså været et fordelagtigt samarbejde, men i det daglige samarbejde, har jeg oplevet en god service. Når jeg henvender mig direkte til Pareta får jeg altid hurtig tilbagemelding eller aftalt et møde. Jeg føler mig godt behandlet, og jeg værdsætter samarbejdet og den professionelle tilgang til arbejdet.

Vi har haft meget engagerede Pareta-vikarer, som supplerer den faste personalegruppe i deres daglige arbejde.

Paretas teamkoordinatorer er et godt holdepunkt. De medvirker til, at kommunikationskanalerne er åbne, og der følger altid op på sagerne.

Vi (Pareta og Kobbelhusene, red.) "stjæler" ikke personale fra hinanden, og vi har i det hele taget nogle rigtig gode samarbejdsaftaler. Vi indgår i en fælles langsigtet opgave om at forbedre vilkårene for borgerne.”

Estrid Lawaetz, forstander Toftebo

... omsorgscenter/hjemmepleje, Gribskov kommune. Udliciteret til Aleris A/S

”Pareta har været gode til at sikre, at det er de samme vikarer, der leveres over en længere periode. Kontinuitet er utrolig vigtigt, både for vores medarbejdere og for vores beboerne, og Paretas organisering af vikarteamet til Toftebo har bidraget til en højere grad af kontinuitet og stabilitet i den daglige arbejdsgang.
Vi skulle i starten af året oprette en ny aflastningsafdeling, og havde på det tidspunkt ikke gennemført den nødvendige rekruttering. Vi stod derfor med et stort akut personalebehov. Pareta leverede et fast vikarteam til afdelingen, inklusiv en teamkoordinator, og det sikrede at opstarten foregik harmonisk. I denne proces var Jacob Kølle Christensen, direktør i Pareta, en super medspiller.
Fra min stol er de vigtigste aspekter i samarbejdet med vikarbureauer, at de kan skaffe de vikarer, vi har brug for, og at vi generelt får god service, og at jeg kan afmelde vikarer, hvis mine egne folk bliver raske. Selvfølgelig handler det også om, hvilke samarbejdsaftaler de enkelte bureauer tilbyder. Fleksibilitet er alfa omega.
Toftebos ledergruppe mødes månedligt. Pareta har ydet konsulentbistand omkring faglige og samarbejdsmæssige emner i dette forum, og det har været meget konstruktivt. I denne sammenhæng har Pareta sparret med os omkring flytning af Toftebos beboere til det nye Skovsminde Omsorgscenter. Vi har især haft gode resultatskabende dialoger omkring bevaring af arbejdsglæden samt rekruttering og fastholdelse af nye medarbejdere.”

Jane Jørgensen, sagsbehandler

Ishøj Kommune

Pareta blev ansat til en opgave der har ændret sig meget med tiden, men Paretas konsulent har med stor tilfredshed udvist stor fleksibilitet og kreativitet. Konsulenten opleves engageret og familien har udtrykt at det er den eneste foranstaltning der har virket for dem.

Lene Meilhac, mor til søn med ADHD og Asperger syndrom

Ishøj Kommune

”Nu har konsulenten fra Pareta været hos os i 4 måneder og allerede indenfor 1 måned kom der ro på vores pubertets dreng og dermed blev vores liv med ét meget roligere end vi havde kunnet huske i lang tid”.

Marian Snedker, daglig leder på Rypen

Daginstitution i Københavns Kommune

Vi har i år brugt vikarer fra Pareta. Vores samarbejde med Pareta er positivt, og de vikarer vi får ud er kompetente personer, der ved hvad der skal gøres, når man er i en daginstitution.

Susanne Visnek, daglig leder, Guldbergshave

Døgninstitution i Københavns Kommune

“Paretas folk ved, hvor gryderne skal stå...”

“Lige fra starten har samarbejdet med Pareta fungeret rigtig godt. Der er altid hurtig respons, når vi ringer for at bestille en vikar, og Pareta sender
altid vikarer af høj kvalitet: De kommer til tiden - og altid med godt humør“.

“Paretas vikarer er villige til at indgå i arbejdet på husets betingelser. Det er erfarne pædagoger, vi modtager,og de går direkte ind i det daglige arbejde. På en eller anden måde ved de altid, hvor gryderne skal stå, og hvad borgerne har brug for”.

Du kan altid kontakte os

Du kan altid kontakte os via mail eller telefon.