Ydelser hos Pareta

Pareta tilbyder en række ydelser indenfor det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område

  • Vikarservice
  • Fjernskrivning/sekretærvikarer
  • Enkeltmandsprojekter
  • Socialpædagogisk støtte efter §85
  • Familierådgivning
  • Supervision og inklusionsspil

Vores kerneværdier

Hos Pareta er mennesket i fokus. Vi arbejder ud fra 3 grundværdier.

Intensiv hjælp til de mest sårbare borgere

Vikarbureauet Pareta er specialiseret i pleje og omsorg – og har spidskompetence i at træde til, når meget sårbare borgere kommer i krise, og det daglige personale har akut brug for forstærkninger.