Vikarbureau pædagoger, pædagogmedhjælpere m.fl

Vikarbureau til det pædagogiske og sundhedsfaglige område

Pareta er et pædagogisk vikarbureau for daginstitutioner, døgninstitutioner, demensplejen og psykiatrien. Vores vikarer er pædagoger, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter social- og sundhedshjælpere mm. Vi arbejder tværfagligt og har fokus på netværket som det værdiskabende.

Vi har været i gang siden 2007 og er i dag blandt de større vikarbureauer for det pædagogiske område. Vi er desuden landets største udbyder af fjernskrivning. Vores position som pædagogisk vikarbureau er skabt ved fokus på et højt service- og kvalitetsniveau samt viljen til at være en lydhør og professionel samarbejdspartner.

Vi forbinder forskellige serviceområder og har altid det optimale kompetencematch som førsteprioritet, det gælder, uanset om det er en pædagogmedhjælpervikar, en pædagogvikar eller en fjernskriver, I efterspørger. Vi formidler personale til pædagogiske og sundhedsfaglige arbejdspladser med behov for fleksibel arbejdskraft.

Vores forretningsplatform er samarbejde med engagement og fokus på værdiskabende løsninger, som giver jer mere overskud til kerneopgaverne.

Vikarjobs i ældreplejen – Gribskov

Vi har netop vundet indkøbsaftale med Gribskov og har masser af vikarjobs til social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.
Interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 60 14 11 11.
Hvis du er interesseret, søger du her

Vi glæder os til at høre fra dig.

pædagogisk vikar

Pædagogisk vikarbureau

Pædagogisk vikarbistand til alle situationer

Vores store stab af dygtige vikarer dækker alle opgaver inden for både normal- og specialområdet.

I Pareta har vi lang erfaring med at levere professional vikarbistand på det pædagogiske område – både inden for normal- og specialområdet. Vores store stab af dygtige pædagoger og erfarne medhjælpere er altid klar til at træde til med kort varsel, når I har brug for hjælp. Vi lægger stor vægt på altid at kunne levere og har i det seneste år haft en dækningsgrad på 97 procent af alle vagter.

Hurtig og professionel vikarhjælp til al pleje og omsorg

Vores vikarer er klar, når I mangler hænder til pleje af ældre, syge, handicappede og psykiatriske patienter.

Når der opstår huller i bemandingen på f.eks. plejehjem eller bosteder, kan det hurtigt gå ud over både borgernes og de ansattes trivsel. Derfor lægger vi i Pareta stor vægt på at rykke hurtigt ud med professionel vikarhjælp, så snart I har behov for det. Vi fokuserer på altid at kunne levere og har i det seneste år haft en dækningsgrad på 97 procent af alle vagter.

faglighed

pædagogisk vikar

Let presset på budget og medarbejdere med strategisk vikardækning

Overarbejde er både dyrt og belastende for medarbejderne. Løsningen er strategisk vikardækning.

Mange ledere tænker stadig kun på vikarer, når sygdom eller ferie virkelige får det til at brænde på. Og i en hektisk hverdag kan det også virke nemmest bare at trække lidt ekstra på de faste medarbejdere. Det samme gælder spidsbelastningsperioder, eller når en borger kræver ekstra støtte. Men overarbejde koster desværre dyrt og kan medvirke til at slide på medarbejderne.

Støttearbejde på det socialpædagogiske og psykiatriske område

Vi udfører også socialt støttearbejde i henhold til serviceloven og lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Pareta er ikke kun et vikarbureau, vi har også stor erfaring med at levere en lang række andre ydelser inden for det sociale område til både børn, unge og voksne borgere.

Multiracial family swimming together in pool. Disabled youngest son has cerebral palsy.

pædagogisk vikar

iStock-469612008

Enkeltmandsprojekter

Pareta kan indenfor 24 timer træde til med et tværfagligt team og hjælpe med at oprette et enkeltmandsprojekt.

Når en sårbar borger oplever en akut krise, kan der være behov for hurtig indgriben. Det kan f.eks. dreje sig om en ung, der ikke længere kan rummes i hjemmet – eller en voksen, der mistrives i sit eksisterende tilbud, og som derfor skal flyttes til en skærmet enhed eller afskærmes på afdelingen.