Vi følger nøje Sundhedsstyrelsens anbefalinger om Coronavirus / COVID-19 og gør, hvad vi kan for at undgå spredning:
- Vi tjekker løbende, om vores vikarer er smittet
- Vi sender kun vikarer der ikke udviser symptomer på smitte.
- Vi tilbyder, at vikarer kun sendes til samme kunde. Læs mere her
Vi er klar til at stille op, hvor det måtte behøves.
Kontakt os på +45 6014 1111eller vikar@pareta.dk
Vi har åbent alle dage kl. 06-24 (telefonsvarer mellem 00-06).

Persondata

Persondatapolitik
I Pareta tager vi behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig
databehandling i overensstemmelse med gældende regler.

1. Formålet med vores persondatapolitik
EU’s persondataforordning GDPR (General Data Protection Regulation) skal styrke borgernes rettigheder ved at give større kontrol over egne persondata. Alle private firmaer og organisationer såvel som offentlige myndigheder er omfattet. De nye regler trådte i kraft 25.5.2018 og er ens for alle EU medlemsstater. Vores persondatapolitik er baseret på EU’s persondataforordning. I politikken fortæller vi, hvordan vi behandler de personoplysninger du har givet til os.

2. Dataansvarlig
Pareta A/S er ansvarlig for behandlingen af dine persondata:

Pareta A/S
Cvr. nr. 29832463
Agern Allé 3
2970 Hørsholm
E-mail:vikar@pareta.dk
Telefon: 60 14 11 11
Du er altid velkommen til at kontakte os om vores behandling af dine personoplysninger.

3. Formål med opbevaring af persondata
Dine persondata bruger vi til følgende formål:

Rekruttering til opgaver
Vagtplanlægning
Lønudbetaling
Vore kundes vurdering af dig (CV og uddannelsesdokumenter)
VikarBranchens godkendelseskontrol

4. Typer af oplysninger
Vi behandler kun dine persondata til de formål, der er nævnt under punkt 3. Omfanget af persondata, der behandles, vil være begrænset til det relevante og nødvendige for at varetage pågældende formål. Vi behandler og opbevarer følgende oplysninger om dig:

Rekruttering til opgaver
Navn
Adresse
Telefonnummer
Mail adresse
Cpr-nr.
Foto
Uddannelsesdokumenter
CV
Referencer
Bankoplysninger
Skatteoplysninger

5. Indsamling af persondata
De persondata, vi behandler for dig, stammer direkte fra dig selv. Ved vagtplanlægning giver du samtidig samtykke til, at vi bruger dine kontaktdata til de ønskede formål.

6. Samarbejdspartnere
Vi videregiver alene dine persondata til samarbejdspartnere (inklusive cpr-nr.). Det sker kun, når videregivelse er sagligt relevant i forbindelse med afregning af løn og til brug for den enkelte
opgave.

7. Sletning af persondata
Vi opbevarer kun dine persondata, så længe de er nødvendige for at kunne opfylde de oprindelige formål, de blev indsamlet til, jf. punkt 3. Vi sletter fx ansøgninger efter 6 måneder.

8. Sikkerhedsforanstaltninger
Alle persondata behandles med ansvarlighed og fortrolighed af nogle få, betroede medarbejdere. Vi gør alt, hvad vi kan, for at passe på dine persondata. Vi sikrer dine data gennem både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Alle dine persondata er således beskyttet mod uvedkommendes adgang, manipulation, sletning samt datatab. Ved sikkerhedsbrud vil du blive underrettet hurtigst muligt i det omfang, persondataforordningen kræver det.

9. Dine rettigheder
Du kan til enhver tid få opdateret dine persondata hos os, ligesom du har ret til at få slettet dine persondata hos os. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder. Du kan efter anmodning få udleveret dine egne persondata, fx pr. mail. Du har mulighed for at trække dit samtykke, jf. punkt 5, tilbage. Hvis du mener, at vi behandler dine persondata ulovligt, har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet (datatilsynet.dk).

10. Vikarbranchen i DI
Da vi er medlem af VikarBranchen i DI, vil vi gerne sikre, at vi overholder en række personalejuridiske regler. Derfor udleverer vi, hvis vi bliver udtrukket til stikprøvekontrol, som led i VikarBranchens godkendelseskontrol oplysninger om vikarers ansættelsesforhold til en ekstern revisor, der kontrollerer os. Revisoren er selvstændig dataansvarlig for oplysningerne. Vi  anvender overordnet  databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel til at behandle disse oplysninger, da der er tale om personoplysninger, som det er nødvendigt at behandle for at opfylde ansættelseskontrakten over for dig. Da videregivelsen af oplysninger er nødvendig for vi kan overholde VikarBranchens godkendelseskontrol anvender vi databeskyttelsesforordningens art. 6 (1)(f) som grundlag for at udlevere oplysningerne til den eksterne revisor. Oplysninger om kontrollen kan findes på hjemmesiden vikarbranchen.di.dk

11. Ændringer
Du vil modtage orientering om ændringer af denne persondata politik på mail eller via vores hjemmeside.