Vi følger nøje Sundhedsstyrelsens anbefalinger om Coronavirus / COVID-19 og gør, hvad vi kan for at undgå spredning:
- Vi tjekker løbende, om vores vikarer er smittet
- Vi sender kun vikarer der ikke udviser symptomer på smitte.
- Vi tilbyder, at vikarer kun sendes til samme kunde. Læs mere her
Vi er klar til at stille op, hvor det måtte behøves.
Kontakt os på +45 6014 1111eller vikar@pareta.dk
Vi har åbent alle dage kl. 06-24 (telefonsvarer mellem 00-06).

Enkeltmandsprojekter

Enkeltmandsprojekter

Pareta kan indenfor 24 timer træde til med et tværfagligt team og hjælpe med at oprette et enkeltmandsprojekt.

Når en sårbar borger oplever en akut krise, kan der være behov for hurtig indgriben. Det kan f.eks. dreje sig om en ung, der ikke længere kan rummes i hjemmet – eller en voksen, der mistrives i sit eksisterende tilbud, og som derfor skal flyttes til en skærmet enhed eller afskærmes på afdelingen.

Pareta har siden 2008 rykket hurtigt ud med specialiserede, tværfaglige teams, der – i tæt samarbejde med kommunens medarbejdere – kan støtte og skærme kriseramte borgere gennem den kritiske fase. Når ro og tryghed er genskabt, kan teamet hjælpe med at udarbejde og iværksætte en handlingsplan, som kan skabe trivsel og positiv forandring.

Vores tværfaglige tilgang og store erfaring betyder, at vi i Pareta har en meget høj succesrate med de enkeltmandsprojekter, vi indgår i. I tre ude af fire tilfælde er resultatet så godt, at bemandingen over tid kan nedbringes markant og arbejdet evt. kan overdrages helt til kommunes medarbejdere.

Ifølge serviceloven må vikarer fra et bureau ikke selv tage initiativ til magtanvendelse. Gentofte Kommune har dog fået Socialtilsynets godkendelse af, at Pareta-medarbejdere kan foretage magtanvendelser i forbindelse med særforanstaltninger. Afgørelsen åbner op for at andre kommuner kan opnå lignende godkendelser.

Kontakt Pareta for mere information. Vi tager telefonen alle dage fra kl. 6-24 – og en akut indsat kan påbegyndes inden for 24 timer.

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med enkeltmandsprojekter og andre socialpædagogiske projekter på hjemmesiden www.paretasocial.dk

Reference

Tina Pensdorf, viceforstander, Helhedstilbuddet Blindenetværket, Gentofte kommune

I Blindenetværket fik en borger i 2010 en akut, psykisk sygdom, som krævede hurtig og professionel handling. I den forbindelse fik vi etableret kontakt til Pareta. Vi indgik en aftale om et tæt samarbejde med Pareta; et samarbejde som både jeg og resten af organisationen stadig sætter meget højt.

Pareta er en faglig og professionel samarbejdspartner, som man kan regne med. Der er handling bag ord samt god, nem og hurtig respons på telefon og mail. Derudover er Pareta imødekommende overfor idéer, særlige forventninger og behov, ligesom erfaringsudveksling med udvikling for øje falder helt naturligt.

Læs mere om samarbejde med Gentofte Kommune i DI-artiklen Intensiv hjælp til de mest sårbare borgere.