Vi følger nøje Sundhedsstyrelsens anbefalinger om Coronavirus / COVID-19 og gør, hvad vi kan for at undgå spredning:
- Vi tjekker løbende, om vores vikarer er smittet
- Vi sender kun vikarer der ikke udviser symptomer på smitte.
- Vi tilbyder, at vikarer kun sendes til samme kunde. Læs mere her
Vi er klar til at stille op, hvor det måtte behøves.
Kontakt os på +45 6014 1111eller vikar@pareta.dk
Vi har åbent alle dage kl. 06-24 (telefonsvarer mellem 00-06).

Pædagogiske vikarer

Pædagogisk vikarbistand til alle situationer

Vores store stab af dygtige vikarer dækker alle opgaver inden for både normal- og specialområdet.

I Pareta har vi lang erfaring med at levere professional vikarbistand på det pædagogiske område – både inden for normal- og specialområdet. Vores store stab af dygtige pædagoger og erfarne medhjælpere er altid klar til at træde til med kort varsel, når I har brug for hjælp. Vi lægger stor vægt på altid at kunne levere og har i det seneste år haft en dækningsgrad på 97 procent af alle vagter.

Vi tilbyder både helt klassisk vikarbistand i forbindelse med sygdom og ferier i f.eks. vuggestuer og børnehaver. Men vi har også bred erfaring inden for hele det specialpædagogiske område, og kan indgå i arbejdet med både børn, unge og vokse i:

 • Døgntilbud
 • Specialbørnehaver
 • Krisecentre
 • Demenspleje
 • Domsanbringelser
 • Psykiatriske tilbud
 • Eget hjem

Vi har også ekspertisen til med kort varsel at træde ind i socialpædagogisk projektarbejde og akutte enkeltmandsprojekter og skærmningsopgaver, hvor der er behov for en højtspecialiseret indsats i kortere eller længere tid.

Alle vores vikarer arbejder sammen i specialiserede teams og modtager løbende tværfaglig sparring. Derfor kan vi også arbejde med borgere med komplekse problemstillinger.

Vi har de bedste vikarer

Gode faglige kvalifikationer og erhvervserfaring

Pareta er specialiseret inden for områderne pædagogik, sundhed og psykiatri, som vi kender rigtig godt. Det giver os gode forudsætninger for at sikre, at vores vikarer har de helt rigtige faglige og personlige kvalifikationer til at løse de opgaver, de kommer ud til.

Alle vores vikarer har gennemgået en grundig ansættelsesprocedure, hvor vi stiller krav om:

 • Gode faglige kvalifikationer og erfaring
 • Modenhed og solide samarbejdsevner
 • Ren straffeattest og ren børneattest
 • Uddannelsespapirer, referencer og evt. kørekort

Vi sørger også for at overholde alle overenskomster og arbejdstidsbestemmelser, så vi kan levere friske vikarer, der er trygge omkring deres løn- og ansættelsesvilkår.

Paretas kvalitetssikring

Samarbejde, kontinuitet og ordnede forhold

Vi ved, hvor meget det betyder, at det ikke altid er ny person, der kommer ind ad døren. Derfor er vores vikarer sammensat i teams med teamkoordinatorer, så vi i langt de fleste tilfælde kan levere en vikar, I allerede kender.

I Pareta tilbyder vi vores kunder regelmæssige samarbejdsmøder, hvor vi evaluerer og tilbyder organisatorisk sparring. Samarbejdet fungerer nemlig bedst, når vi kender hinanden, og alle parter er trygge og tilfredse. Derfor gennemfører vi også årlige tilfredshedsundersøgelser blandt både kunder og personale.

Pareta er medlem af DI og Vikarbranchen og har overenskomst med FOA, BUPL, SL, PMF og DSR.

Reference

Vibeke Hay, daglig leder af Arresø Børnehus, Hillerød kommune

Vores institution er et integreret hus, som ligger ude på landet med dårlige offentlige forbindelser. Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Pareta, fordi:

 • Vi har altid været mødt med venlighed og engagement, allerede fra mødet i telefonen
 • Vi har aldrig oplevet IKKE at kunne få en vikar
 • Vi har ofte bestilt en vikar med kort frist (samme dag), men har alligevel været hjulpet
 • Uanset om vi har fået uddannet eller uuddannet medarbejdere, har de ageret ansvarligt og professionelt
 • Vi har trygt kunne overlade omsorg for børnene
 • Vi har oplevet at måtte benytte os af tre vikarer på én dag … og børn og voksne havde en rigtig god dag.